Arhiva po danu: 24. kolovoza 2012.

Kaštela 2012.

GK Kaštela i trenerice GK Samobor

Nakon netom završenih ljetnih gimnastičkih priprema u Selcu trenerice Martina Bublić iAida Badićodazvale su se pozivu trenera GK Kaštela da održe treninge s njihovim vježbačicama i prenesu im znanja stečena na trenerskom seminaru u Tirreniji.

Designed by: seo services | Thanks to credit repair, web design st louis and std testing